FREE SAMAN !

FREE SAMAN !

Assalamualaikum, haiii !

tadi saja cek, kalau2 aku ade kena saman ke,,
saman tak berbayar ke....

kan.....
 so the result is..... :_Alhamdulillah.............ALLAHUAKBAR !


done, published !


Post a Comment

0 Comments